Katolikker i databasen

11/6/2015

Der er indlæst nye kilder vedrørende katolikker. Det handler om katolske fødsler 1865-91, katolske vielser 1869-89 og katolske dødsfald 1872-91.